TIL OFRE FOR SVINDEL

Det kan være et meget stort chok at opdage, at man har været udsat for kærestesvindel, investeringssvindel eller andre former for økonomisk IT-svindel. Det kan også føles både meget krænkende og meget intimiderende, fordi svindleren har misbrugt ens tillid til at manipulere ens virkelighedsopfattelse og dermed ramt en, hvor man er allermest sårbar.


Vi har samlet nogle råd til ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel:


  1. Afbryd al kontakt med svindleren og ignorer fremtidige henvendelser
  2. Tilgiv dig selv
  3. Del din historie med andre - men ikke hvem som helst
  4. Accepter at du er sorgfuld og ked af det
  5. Anmeld svindlen til banken og politiet
  6. Tal med din læge
  7. Undlad at isolere dig
  8. Skab nye vaner
  9. Få hjælp til at danne dig et overblik over din økonomi
1: AFBRYD AL KONTAKT MED SVINDLEREN OG IGNORER FREMTIDIGE HENVENDELSER

Afbryd al kontakt med svindleren og bloker svindlerens profil, telefonnummer mv., så svindleren ikke kan få fat i dig. Vær desuden opmærksom på, at svindleren sandsynligvis vil forsøge at genskabe kontakten med dig for at kunne forsætte svindlen - enten ved at udgive sig for at være den samme profil endnu engang, der fx ikke kan leve uden dig og må vinde dig tilbage - eller ved at udgive sig for at være en anden - fx en jurist, der kan hjælpe dig med at vinde de frarøvede beløb tilbage. Undlad at svare på al konktakt og bloker alle henvendelser.


2. TILGIV DIG SELV

Det kan være meget ødelæggende at være udsat for kærestesvindel, investeringssvindel og andre former for økonomisk IT-svindel, fordi svindleren typisk vil forsøge at manipulere din virkelighedsopfattelse, så du til sidst kan miste overblikket over, hvad der er sandt og falskt. Forsøg at tilgive dig selv for, at du ikke forstod, hvad der foregik, og derfor blev offer for svindel. Svindlerne er ekstremt dygtige til at manipulere deres ofre og forfiner hele tiden deres metoder til at frarøve folk penge. Svindlen er ikke din skyld - det er svindleren, der har udøvet en kriminel handling og er ansvarlig for svindlen, det er ikke dig. Læs evt. vores tre personlige historier, så du kan se, at du ikke er alene.


3. DEL DIN HISTORIE MED ANDRE - MEN IKKE HVEM SOM HELST

Det kan virke helt umuligt. Men det hjælper at fortælle sin historie og få lettet sit hjerte. Det er vigtigt, at du udvælger den rette person at dele din historie med. Du skal finde én, du har tillid til, som er god til at lytte og som ikke vil dømme dig. Start evt. samtalen ved at fortælle, at du har brug for at tale med vedkommende om noget, som er svært for dig at tale om, og at du har brug for, at vedkommende lytter uden at dømme dig. Hvis ikke du synes, der er nogen i dit netværk, du har tillid til, kan du fx gå til din læge eller opsøge en af de tilbud, vi henviser til her.


4: ACCEPTER AT DU ER SORGFULD OG KED AF DET

Hvis den økonomiske IT-svindel, du har været udsat for, er kærestesvindel, vil du måske opleve en form for kærestesorg, når du afbryder kontakten med svindleren. Det er normalt at føle kærestesorg efter at have været udsat for kærestesvindel, og det er normalt at opleve et stort tomrum, når dialogen med svindleren ophører, fordi dialogen og kontakten med svindleren har fyldt en stor del af dit liv, mens svindlen stod på. Læs evt. Mettes personlige historie om at være udsat for svindel, som sætter ord på det tomrum, der optår, når kontakten med svindleren afbrydes, så du ved, du ikke er alene om at føle dette tomrum.


5: ANMELD SVINDLEN TIL BANKEN OG POLITIET

Du vil måske opleve, at du slet ikke har lyst til at involvere banken og politiet med din sag - enten fordi du ikke kan overskue at fortælle flere fremmede mennesker om din sag, eller fordi du er usikker på, om der overhovedet kommer noget ud af at involvere banken og politiet i din sag. Vi anbefaler dog altid, at du fortæller banken om svindlen og anmelder sagen til politiet, fordi det kan give dig en oplevelse af at sætte et punktum for svindlen, fordi banken bedst kan hjælpe dig, hvis de har fuldt overblik over din sag og fordi politiet kun kan kigge på din sag, hvis den er anmeldt. Når du anmelder din sag til politet, er du samtidig også med til at sikre et bedre overblik over, hvor udbredt kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel er i Danmark, så vi bedre kan gøre noget ved det fremover.


6: TAL MED DIN LÆGE

Drøft eventuelt muligheden for en henvisning til psykolog eller terapeut med viden om traume-reaktioner. Vær ærlig og oprigtig, og forsøg ikke at skjule dine tanker. Lægen har tavshedspligt. 


7: UNDLAD AT ISOLERE DIG

Du vil måske opleve at have mistet troen på din egen dømmekraft. Og måske oplever du at være mere usikker i sociale sammenhænge, end du plejer. Det er en helt normal reaktion, fordi du er blevet manipuleret og svindlet. Men du vil ikke blive ved med at have det på denne måde, og det hjælper ikke, at du isolerer dig fra andre mennesker.


8: SKAB NYE VANER

Hvis du oplever en tomhed eller en form for abstinenser efter den daglige kontakt med svindleren, skal du være tålmodig. Det tager tid at ændre vaner, men det vil ikke blive ved med at føles så tomt. For at hjælpe dig selv, kan du fx forsøge at bytte om på dine daglige rutiner, så din dagsrytme bliver ny, og du skaber en ny start. Start fx hver morgen med at gå en 10 minutters tur, eller aftal med en ven eller et familiemedlem, at I taler sammen hver morgen de næste 14 dage.


9: FÅ HJÆLP TIL AT DANNE DIG ET OVERBLIK OVER DIN ØKONOMI

Få hjælp til at danne dig overblik over din økonomi. Hvis du har mistet mange penge, eller endda optaget lån for at betale penge til svindleren, kan det virke helt uoverskueligt lige nu. Og måske er du chokeret over at opdage, hvor meget du har fået frarøvet. Det kan hjælpe dig at tale tingene igennem med en udefrakommende person, som ikke dømmer dig, men hjælper dig med at se fremad og genvinde kontrollen over din økonomi. Opsøg hjælp hos din bank eller et af de tilbud, vi henviser til her.

unsplash