TIL PÅRØRENDE

At være pårørende til et offer for økonomisk IT-svindel

Det kan være svært at være pårørende til en person, der er udsat for svindel, fordi svindlen kan påvirke offeret i meget høj grad. Som pårørende kan du fx opleve, at offeret ændrer karakter, bliver euforisk, stresset eller depressiv, isolerer sig og får pengeproblemer, samtidig med at du kan opleve, at offeret bliver svær at nå med almindelig kommunikation og har en urokkelig tro på at have fået en kæreste eller at være en del af et fantastisk investeringseventyr.


Det kan også være svært at gennemskue, om en person rent faktisk er udsat for svindel eller ej, fordi man som pårørende sjældent har noget bevis for, at der er tale om svindel. Det vil derimod typisk være tilfældet, at du som pårørende får en fornemmelse af, at der er noget galt, når du hører offeret tale om sin nye kæreste eller investering - enten fordi du oplever, at historien er for god til at være sand, eller fordi historien minder dig om andre historier, du har hørt om svindelsager.


Du kan gøre en forskel

Hvis du er bekymret for, at én i din omgangskreds er offer for kærestesvindel, investeringssvindel eller andre former for økonomisk IT-svindel, kan du gøre en vigtig forskel i forhold til at hjælpe offeret til at erkende svindlen. Når omgivelserne italesætter deres bekymring og udviser omsorg, kan det styrke offerets erkendelsesproces og motivation til at komme ud af svindlen. Men det kan tage tid for offeret at være klar til at erkende svindlen. Prøv derfor at være tålmodig og stå klar til at støtte, når offeret er parat til at tage imod din hjælp.

Selvom du oplever, at offeret ikke lytter til dig, når du italesætter din bekymring, er snakken ikke forgæves. Når du siger din bekymring højt uden at fordømme offeret, er du med til at hjælpe offeret til at komme et skridt nærmere at erkende at være udsat for svindel, og måske er offeret mere åben for hjælp næste gang, du eller en anden rækker ud.


Vi har samlet nogle råd til pårørende til ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel:

  1. Ræk ud

  2. Sæt ord på din bekymring
  3. Undlad fordømmelse
  4. Vær tålmodig
  5. Hjælp med at afbryde kontakten med svindleren
  6. Hjælp med at opsøge hjælp
  7. Pas på dig selv1. RÆK UD

Prøv at komme til at tale med offeret på tomandshånd. Skab et fortroligt rum. Det kan være en gåtur eller over en kop kaffe. Gå forsigtigt frem og start fx med en snak om, hvordan det går. 


2. SÆT ORD PÅ DIN BEKYMRING

Sæt ord på den bekymring, du har. Vær konkret, når du fortæller, hvad du er bekymret for. Tag gerne udgangspunkt i noget specifikt, du har hørt eller læst om svindel, og sig, at du er bekymret for, at din pårørende er udsat for det samme. Du kan evt. tage udgangspunkt i de faresignaler og personlige historier, vi har her på siden, en artikel, du har læst, eller en udsendelse, du har set, så din bekymring får et konkret grundlag. Sæt også gerne ord på det, hvis du oplever en forandring i din pårørendes karakter og opførsel, og fortæl, at du jo ikke kan vide med sikkerhed, at din pårørende er udsat for svindel, men at du oplever, at der er så meget, der peger i den retning, at du er bekymret.


3: UNDLAD FORDØMMELSE

Undlad at komme med fordømmende eller bedrevidende kommentarer - det kan skubbe offeret væk og gøre det ekstra skamfuldt for vedkommende at erkende svindlen. Det er normalt, at det kan være svært for pårørende at forstå, at offeret ikke erkender at være udsat for svindel, når det så tydeligt ligner svindel udefra. Men du bør du undlade at sige til offeret. Svindlerne er ekstremt dygtige til at manipulere deres ofres virkelighedsopfattelse og at spinde ofrene længere og længere ind i svindlens net på en meget intens måde, hvilket gør det svært at erkende svindlen, når man selv er offer for den. 


4. VÆR TÅLMODIG

Det er svært at erkende, at man er udsat for svindel, fordi svindlerne er ekstremt dygtige til at manipulere deres ofres virkelighedsopfattelse. Accepter, at du kan blive afvist af offeret i første omgang. Selvom du oplever, at offeret ikke lytter til dig, når du italesætter din bekymring, er snakken ikke forgæves. Når du siger din bekymring højt, er du med til at hjælpe offeret et skridt nærmere erkendelsen af at være udsat for svindel. Følg op, gentag din bekymring og vis, at du ikke giver op. Vær tålmodig og vær klar til at snakke og støtte, når offeret er klar til at tage imod din hjælp.


5. HJÆLP MED AT AFBRYDE KONTAKTEN MED SVINDLEREN

Hjælp din pårørende med at afbryde al kontakt med svindleren, når vedkommende har erkendt at være udsat for svindel. Hjælp fx offeret med at blokere svindleren på diverse sociale kanaler og kommunikationsplatforme og tal med offeret om, at det er almindeligt, at svindleren forsøger at kontakte sine ofre igen, når kontakten afbrydes for at fortsætte svindlen. Det kan enten være, at svindleren forsøger at få kontakten til offeret igen med den samme profil, men via nye kanaler - eller det kan være, at svindleren forsøger at på kontakt til offeret som en ny profil, der fx udgiver sig for at kunne hjælpe offeret med at få nogle af de frarøvede penge tilbage igen. Uanset hvad bør du anbefale din pårørende at undlade at svare på henvendelserne og blokere kontakten. 


6. HJÆLP MED AT OPSØGE HJÆLP

Det kan være svært at tage det første skridt ud af svindlen alene. Tal derfor med din pårørende om, hvad du kan gøre for at hjælpe vedkommende bedst muligt videre. Tilbyd fx at hjælpe med at kontakte banken, politiet eller et hjælpetilbud for at få hjælp. Tilbyd også gerne, at I kan ses eller ringes ved på et aftalt tidspunkt enten dagligt eller ugentlig for at høre, hvordan det går, så offeret ikke overlades for meget til sig selv. 


7. PAS PÅ DIG SELV 

Det kan være hårdt at være pårørende til en, der er udsat for kærestesvindel, investeringssvindel eller andre former for økonomisk IT-svindel. Det er vigtigt, at du ikke tager det fulde ansvar for, at din pårørende erkender svindlen og kommer ud af den. Du kan tydeligt vise din pårørende, at du er klar til at støtte op, men du kan ikke træffe valgene for offeret - erkendelsen af svindlen og motivationen til at afbryde kontakten med svindleren er nødt til at komme fra offeret selv. Mange går alene med deres bekymringer, og det er ikke sundt. Pas på dig selv og find nogen, du selv kan snakke med om dine bekymringer.

unsplash