RAPPORT:

Kærestesvindel i Danmark

En antropologisk undersøgelse af ofre for kærestesvindel og deres pårørende


CENTER MOD ØKONOMISK IT-SVINDEL / KØBENHAVN / 2023


Rapporten er den første antropologiske undersøgelse om ofre for kærestesvindel og deres pårørende i Danmark. Undersøgelsen afdækker, at kærestesvindel har store både økonomiske og menneskelige konsekvenser for det enkelte offer. Konkret har to af undersøgelsens i alt 14 ofre begået selvmord i kølvandet på kærestesvindel, mens et tredje offer har forsøgt at begå selvmord flere gange. Desuden viser rapporten personlige tab på mellem 80.000 kr. og 1,5 mio. kr. samtidig med, at undersøgelsen påpeger, der i dag ikke er nogen hjælp at få på området.


Undersøgelsen afdækker med andre ord de store menneskelige og økonomiske konsekvenser, kærestesvindel har, ligesom undersøgelsen også fastslår, at vi som samfund i dag overlader det enkelte offer til sig selv, fordi der i dag ikke er nogen hjælp at få. 


Rapporten baserer sig på 29 kvalitative interviews med 14 ofre for kærestesvindel og 11 pårørende samt et internationalt litteraturstudie. Rapporten er udarbejdet under Sine Gregersens ledelse for Center mod Økonomisk IT-Svindel af antropolog Stine Brynskov og antropolog Malene C. Meldgaard. Rapporten er finansieret af Oak Foundation.


Download hele rapporten her


For yderligere information og pressekontakt:

Sine Gregersen, tlf. +4529322276

FAKTA OM RAPPORTEN

Rapporten baserer sig på 29 kvalitative interviews med 14 ofre for kærestesvindel og 11 pårørende samt et internationalt litteraturstudie. Rapporten er udarbejdet for Center mod Økonomisk IT-Svindel af antropolog Stine Brynskov og antropolog Malene C. Meldgaard, og er finansieret af Oak Foundation.


RAPPORTEN INDEHOLDER 11 HOVEDRESULTATER:

 1. Flere ofre har begået selvmord efter kærestesvindel.
 2. Ofrene har aldrig hørt om kærestesvindel, før de selv er udsat for det.
 3. Pårørende og ofre oplever, at der mangler hjælp.
 4. Ofrene oplever at få forvrænget virkelighedsopfattelse og at blive manipuleret med.
 5. Ofre, som står midt i svindlen, kan ikke nås med almindelig kommunikation.
 6. Ofre og pårørende bruger ord som ”afhængighed” og ”narkomani” til at beskrive, hvad der er på spil.
 7. Ofrene oplever det meget skamfuldt at have været udsat for kærestesvindel.
 8. Ofrene oplever reel kærestesorg, når svindlen afsløres.
 9. Der er sammenhæng mellem svindlens varighed og konsekvensernes omfang.
 10. Få ofre melder svindlen til politiet.
 11. Kærestesvindelmodellen – ofre gennemgår fem faser:

RAPPORTEN INDEHOLDER TRE ANBEFALINGER:

 1. Én indgang for ofre for kærestesvindel og deres pårørende.
 2. Hjælp til ofre for kærestesvindel og deres pårørende – under og efter svindlen.
 3. Øget oplysning og forebyggelse af nye ofre for kærestesvindel.
unsplash