CENTER MOD ØKONOMISK IT-SVINDEL

DANMARKS FØRSTE TILBUD TIL OFRE FOR ØKONOMISK IT-SVINDEL

Center mod Økonomisk IT-Svindel er Danmarks første organisation, der skal sikre specialiseret hjælp til alle, som er berørt af kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel. Formålet er at forebygge nye ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel samt at forhindre menneskelig tragedie som følge af kriminaliteten.


INDSATSOMRÅDER

Center mod Økonomisk IT-Svindel er afhængig af startkapital for at kunne igangsætte den nødvendige hjælp til ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel, deres netværk samt fagpersoner i berøring med målgruppen. Derfor vi os pt. i en fundraisingfase, hvor vi arbejder på at rejse kapital til at kunne igangsætte nedenstående indsatser til gavn for ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel, deres netværk samt fagpersoner i berøring med målgruppen.


Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har ideer til, hvordan vi hurtigere når i mål med at rejse startkapital eller ønsker at donere en sum til vores arbejde.

ØGET OPLYSNING OG FOREBYGGELSE


 • Udbrede kendskabet til økonomisk IT-svindel i Danmark.
 • Indsamling og formidling af viden om økonomisk IT-svindel og udvikling af ny viden på området.
 • Kampagner.
 • En aktiv stemme i samfundsdebatten.HJÆLP OG

RÅDGIVNING


  • Hotline til ofre og pårørende.
  • Formidling af test og værktøjer til afsløring af svindel
  • Terapeutisk hjælp
  • Facilitering af netværk blandt ofre med henblik på at yde hjælp til selvhjælp.
  • Gældsrådgivning.
  • Juridisk hjælp.
  • Vejledning til fagpersoner (fx bankansatte) til opsporing af svindel.

  ØGET RETSSIKKERHED OG

  INTERESSEVARETAGELSE


  • Interessevaretagelse med fokus på at sikre bedre hjælp, lovgivning og retssikkerhed for ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel.
  • Partnerskaber om forebyggelse af svindel (Politi, Finans Danmark, Ældresagen, Det Kriminalpræventive Råd mv.).  unsplash