OM OS

Danmarks første tilbud til ofre for IT-svindel og deres pårørende

Center mod Økonomisk IT-Svindel er Danmarks første organisation, der skal sikre specialiseret hjælp til alle, som er berørt af kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel.


Formålet er at forebygge nye ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel og at forhindre ny menneskelig tragedie som følge af kriminaliteten.


Center mod Økonomisk IT-Svindel befinder sig pt i en fundraisingfase. Når vi har opnået startkapital vil vi sætte konkrete indsater i gang inden for tre spor:


Baggrund

Vi står i dag som samfund i en situation, hvor kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel årligt vokser sig større og større uden udsigt til, at kriminaliteten kan stoppes, og uden mulighed for at yde ofre for kriminaliteten hjælp, da der endnu ikke findes noget specialiseret hjælpetilbud på området i Danmark.


Det betyder, at vi som samfund i dag reelt set overlader det enkelte offer til selv at håndtere den kriminalitet, de er udsat for, herunder at bearbejde de menneskelige traumer og den stigmatisering, der er forbundet med kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel. Vi efterlader også den enkelte til at leve med det vilkår, at retssikkerheden på området reelt er sat over styr, da sandsynligheden for, at den kriminelle handling bliver opklaret, er minimal.


Det mener vi ikke, er i orden. Vi mener, at det er afgørende, at vi som samfund erkender, at det er en samfundsopgave at forhindre menneskelige tragedier som følge af kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel, og at det derfor er afgørende, at vi som samfund påtager os ansvaret for at forebygge nye ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel samt at forhindre menneskelig tragedie som følge af kriminaliteten.


Den opgave har Center mod Økonomisk IT-Svindel sat sig for at løse.unsplash