FORMÅL, VISION OG VÆRDIER

Formål

Center mod Økonomisk IT-Svindel er Danmarks første og eneste organisation, der skal arbejde specialiseret med at sikre hjælp til alle, som er berørt af kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel. Det er organisationens formål at forhindre menneskelig tragedie som følge af kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel via forebyggelses- og rådgivningsarbejde, videns- og formidlingsarbejde, partnerskaber og interessevaretagelse.Vision

Center mod Økonomisk IT-Svindel vil forhindre menneskelige tragedier som følge af kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel ved altid at tilbyde den nyeste viden på området, være den mest specialiserede hjælpeorganisation på området, være den samlende aktør på området, påvirke politikskabelsen på området og øge retssikkerheden på området.Værdier

Center mod Økonomisk IT-Svindel mener, det er samfundets ansvar at sikre, at alle borgere har let adgang til viden om, hvordan man passer bedst muligt på sig selv i en digitaliseret verden, hvor økonomisk kriminalitet både er rykket online og ind på datingapps.


Vi mener også, det er samfundets ansvar at sikre, at al skyld for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel placeres hos gerningspersonen, som er den person, der udøver en forkert og kriminel handling. Den kriminelle handling er aldrig ofrets skyld.


Og endelig mener vi, at det er samfundets ansvar at sikre hjælp og rådgivning til ofre for kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel samt deres pårørende med henblik på at forebygge menneskelige tragedier som følge af kriminaliteten.

unsplash