TIL PÅRØRENDE

Er du bekymret for, at en du kender, er offer for IT-svindel?


Det kan være svært at være pårørende til en person, der er udsat for svindel, fordi svindlen kan påvirke offeret i meget høj grad. Som pårørende kan du fx opleve, at offeret ændrer karakter, bliver euforisk, stresset eller depressiv, isolerer sig og får pengeproblemer. Samtidig kan du også opleve, at offeret har en urokkelig tro på at have fået en virkelig kæreste eller at være en del af et fantastisk investeringseventyr. 

 
Som pårørende kan du gøre en kæmpe forskel og hjælpe din ven eller dit familiemedlem ud af svindlen. Derfor har samlet nogle råd til pårørende: 

 

  • Ræk ud 
  • Sæt ord på din bekymring 
  • Døm ikke offeret 
  • Vær tålmodig 
  • Hjælp med at stoppe kontakten med svindleren 
  • Hjælp ofret med at søge hjælp 
  • Pas på dig selv 

 


Ræk ud 

Prøv at komme til at tale med offeret på tomandshånd. Skab et fortroligt rum. Det kan være en gåtur eller en kop kaffe. Gå forsigtigt frem og start fx med en snak om, hvordan det går.  

 

Sæt ord på din bekymring 

Sæt ord på den bekymring, du har. Vær konkret, når du fortæller, hvad du er bekymret for. Tag gerne udgangspunkt i noget specifikt, du har hørt eller læst om svindel, og sig, at du er bekymret for, at vedkommende er udsat for svindel. Du kan evt. tage udgangspunkt i de faresignaler og persolige historier, vi har her på siden, en artikel, du har læst, eller en udsendelse, du har set, så din bekymring får et konkret grundlag.  


Sæt også gerne ord på det, hvis du oplever en forandring i vedkommendes karakter og opførsel. Fortæl, at du jo ikke kan vide med sikkerhed, at vedkommende er udsat for svindel, men at du ser en række faresignaler, der gør dig meget bekymret.  

 

Døm ikke offeret 

Undlad at komme med fordømmende eller bedrevidende kommentarer - det kan skubbe offeret væk og gøre det ekstra skamfuldt for vedkommende at erkende svindlen. Det er normalt, at det kan være svært for pårørende at forstå, at offeret ikke erkender at være udsat for svindel, når det så tydeligt ligner svindel udefra. Men det bør du undlade at sige til offeret. Svindlerne er ekstremt dygtige til at manipulere deres ofres virkelighedsopfattelse og at spinde ofrene længere og længere ind i svindlens net. Det er naturligvis svært at erkende svindlen, når man selv er offer.  

 

Vær tålmodig 

Det er svært at erkende, at man er udsat for svindel, fordi svindlerne er ekstremt dygtige til at manipulere deres ofres virkelighedsopfattelse. Accepter, at du kan blive afvist af offeret i første omgang. Selvom du oplever, at offeret ikke lytter til dig, når du italesætter din bekymring, er snakken ikke forgæves. Når du siger din bekymring højt, er du med til at hjælpe offeret et skridt nærmere erkendelsen af at være udsat for svindel. Følg op og gentag din bekymring - og vis, at du ikke giver op. Vær tålmodig og vær klar til at tale og støtte, når offeret er klar til at tage imod din hjælp. 

 

Hjælp med at stoppe kontakten med svindleren 

Hjælp med at afbryde al kontakt med svindleren, når vedkommende har erkendt at være udsat for svindel. Hjælp fx offeret med at blokere svindleren på diverse sociale kanaler og kommunikationsplatforme og tal med offeret om, at det er almindeligt, at svindleren forsøger at kontakte sine ofre igen, når kontakten afbrydes for at fortsætte svindlen. Det kan enten være, at svindleren forsøger at få kontakten til offeret igen med den samme profil, men via nye kanaler. Eller det kan være, at svindleren forsøger at få kontakt til offeret som en ny profil, der fx udgiver sig for at være jurist og kan hjælpe offeret med at få nogle pengene igen. Uanset hvad bør du anbefale vedkommende ikke at svare på henvendelserne og blokere kontakten.  

 

Hjælp offeret med at søge hjælp 

Det kan være svært at tage det første skridt ud af svindlen alene. Tal derfor med din pårørende om, hvad du kan gøre for at hjælpe vedkommende bedst muligt videre. Tilbyd fx at hjælpe med at kontakte banken, politiet eller et rådgivningstilbud for at få hjælp. Tilbyd også gerne, at I kan ses eller ringes ved på et aftalt tidspunkt enten dagligt eller ugentlig for at høre, hvordan det går, så offeret ikke overlades for meget til sig selv.  

 

Pas på dig selv  

Det kan være hårdt at være pårørende til en, der er udsat for kærestesvindel, investeringssvindel eller andre former for økonomisk IT-svindel. Det er vigtigt, at du ikke tager det fulde ansvar for, at din pårørende erkender svindlen og kommer ud af den. Du kan tydeligt vise din pårørende, at du er klar til at støtte, men du kan ikke træffe valgene for offeret. Erkendelsen af svindlen og motivationen til at afbryde kontakten med svindleren er nødt til at komme fra offeret selv. Mange går alene med deres bekymringer, og det er ikke sundt. Pas på dig selv og find nogen, som du selv kan tale med. 

unsplash