OM KÆRESTESVINDEL OG ØKONOMISK IT-SVINDEL

Kærestesvindel

Kærestesvindel er en nyere form for svindel, som er opstået i forbindelse med sociale medier og datingsapps udbredelse i verden. Der findes forskellige former for kærestesvindel, men den typiske kærestesvindel består i, at et kvindeligt eller mandligt offer bliver kontaktet via elektroniske medier af en svindler, der udgiver sig for at være en potentiel partner, og som manipulerer ofret til at blive forelsket i sig for siden at lokke ofret til at overføre penge til sig.


Andre betegnelser for kærestesvindel er fx kærlighedssvindel, datingsvindel, datingbedrag, Romance Scam, Love Scam og Dating Scam.


Der findes i dag ingen eksakte opgørelser over, hvem der bliver udsat for kærestesvindel, eller hvor udbredt denne form for svindel er. Men fænomenet er stigende, og bankerne oplyser, at kærestesvindel kan ramme alle, der er særligt modtagelige for omsorg og kærlighed, og som leder efter den eneste ene. Desuden oplyser politiet, at kærestesvindel er en af de kriminalitetsformer, der er forbundet med det allerhøjeste personlige økonomiske tab (se faktaark for flere data på området).


Der findes endnu ingen konkrete undersøgelser af, hvilke konsekvenser det har for ofrene at være udsat for kærlighedssvindel, ligesom der endnu ikke findes nogen dansk forskning på området. Men interviews viser, at det ofte er så skamfuldt for ofrene at være udsat for kærestesvindel, at de ikke fortæller nogen om svindlen, men lever alene med skylden og skammen uden mulighed for at få hjælp til at bearbejde de traumer, de er blevet udsat for som følge af svindlen.


Kriminalitetsformen rammer derfor dobbelt, da den både indebærer store økonomiske og menneskelige omkostninger. Der findes mange eksempler på, at ofre har optaget kviklån og mistet hele deres formue og pensionsopsparing som følge af svindlen. Ligesom det desværre også er tilfældet, at ofre har begået selvmord som følge af den skam og økonomiske afvaskning, svindlen har medført. De foreløbige resultater af en igangværende antropologisk undersøgelse af kærestesvindel, hvis resultater vi forventer at lanceret i august 2023, viser, at to af undersøgelsens i alt 14 ofre har begået selvmord umiddelbart efter kærestesvindlen, og at et tredje offer har forsøgt at begå selvmord flere gange.


Om andre former for økonomisk IT-svindel

Kærestesvindel er blot én af mange forskellige former for økonomisk IT-svindel, hvor gerningspersonen via manipulationsteknikker og social engineering udnytter ofrets tillid med det formål at franarre vedkommende penge eller værdier. Andre former for økonomisk IT-svindel er fx kontaktsvindel, investeringssvindel, netbanksvindel og Microsoftscams. Dansk politi modtager årligt ca. 30.000 sager om økonomisk IT-kriminalitet, og tendensen er stigende. Faktisk siges det, at cyperkriminalitet, som kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel er en del af, snart vil overhale narkohandel i omfang på verdensplan.


Fordi kærestesvindel og andre former for økonomisk IT-svindel ofte er internationalt funderet – endda udenfor EU’s grænser – er det en stor udfordring for politiet at opklare sagerne. Faktisk oplyser politiet, at mange sager om kærestesvindel formentlig bliver henlagt i de enkelte politikredse i forventningen om, at sagen alligevel ikke kan opklares. Det samme gør sig formodentlig gældende ift. sager om andre former for økonomisk IT-svindel.

unsplash